LOGIN eSPP : KAKITANGAN
  Ingat saya
     

 Pautan Lain :

 Sistem eSPP Untuk Kegunaan Syarikat (eSPP - User)
 Sistem Peperiksaan dan Pekerja Sinaran (iExam)

 

 

Pengenalan

Sistem aplikasi ini dibangunkan untuk melancarkan proses kerja jabatan ini merangkumi  pengeluaran lesen dan permit, pengawalan kepada   pemegang lesen, maklumat permonitoran radiologi alam sekitar, maklumat kepakaran individu, proses dokumentasi serta perkhidmatan berkesan kepada pelanggan.

Selaras dengan perkembangan teknologi di bidang ICT, pembangunan aplikasi ini diharap dapat memberi manfaat kepada semua pihak agar segala proses dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, cekap dan berkesan.

  Laman Web AELB    |      Change Request Form