Sistem Aplikasi AELB

            

MOSTI

SELAMAT DATANG : SISTEM APLIKASI LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM

Pengenalan

Sistem aplikasi ini dibangunkan untuk melancarkan proses kerja jabatan ini merangkumi pengeluaran lesen dan permit, pengawalan kepada pemegang lesen, maklumat permonitoran radiologi alam sekitar, maklumat kepakaran individu, proses dokumentasi serta perkhidmatan berkesan kepada pelanggan.

Selaras dengan perkembangan teknologi di bidang ICT, pembangunan aplikasi ini diharap dapat memberi manfaat kepada semua pihak agar segala proses dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, cekap dan berkesan.

Senarai Sistem :

Sistem Perlesenan & Penguatkuasaan (eSPP)
Sistem Permonitoran Radiologi dan Nuklear (eRAD)
Sistem Maklumat Kepakaran (iPakar)
Sistem Pengurusan Dokumentasi & Elektronik (eDOC)
Sistem Pangkalan Data Dos Dedahan Pekerja Sinaran Kebangsaan(eDOSE)
Sistem Permohonan Tempahan Kenderaan v 1.0Tempahan Kenderaan V1.0