Login
No Kad Pengenalan  
Contoh Format (Tanpa tanda '-') :
801111123456
No Pendaftaran/ROC Syarikat  
Contoh Format (Tanpa tanda '-') :
123456P
Pin Sijil Digital
 Remember me

** Sekiranya terdapat permasalahan untuk login/reset pin, mohon berhubung dengan pihak POS Digicert  di:

(i). https://www.posdigicert.com.my/contact-us atau
(ii). No Telefon : +60388008008.

Kajian Kepuasan Pelanggan

AELB dari masa ke masa mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan. Kenyatan-kenyataan di bawah bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di AELB yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian semasa berurusan dengan AELB, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sukacita sekiranya anda dapat meluangkan masa untuk menjawab soal selidik yang disediakan. Kerjasama anda amat diharapkan dan diucapkan terima kasih.

Pautan Kajian Kepuasan Pelanggan : https://forms.gle/aPN9E87RdLZDiiCG6