Login
No Kad Pengenalan  
Contoh Format (Tanpa tanda '-') :
801111123456
No Pendaftaran/ROC Syarikat  
Contoh Format (Tanpa tanda '-') :
123456P
Pin Sijil Digital
 Remember me

 

Kajian Kepuasan Pelanggan
Jabatan Tenaga Atom sedang menjalankan kajian kepuasan pelanggan bagi mengukur tahap kualiti penyampaian perkhidmatan yang telah diberikan dan maklumbalas yang diberikan akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang disediakan. Soal selidik ini boleh dicapai melalui pautan berikut https://forms.gle/jtRpymW6EKchHhMh6/
Kajian Kepuasan Pelanggan