Pendaftaran Pengguna Baru

   Maklumat bertanda (*) adalah wajib diisi.

Nombor Pendaftaran Syarikat

Adakah Syarikat/Agensi  ini mempunyai Sijil Pendaftaran Syarikat (ROC)/ Borang 49 ?
 

Jika ada;   (*Untuk syarikat swasta sahaja. Sila masukkan tanpa tanda '-' atau 'space')

 Jenis Agensi*

Nama Syarikat / Agensi *

Alamat Surat Menyurat

Alamat Surat Menyurat *

Poskod *

Negeri *

Daerah *

No Telefon *

No Faks

Email *

Sila Masukkan Alamat Email Yang SAH. Email ini akan digunakan untuk pengaktifan akaun anda.

Website (Jika Ada)

 Adakah Ini Syarikat Penjual Tendering? *

Alamat Premis Utama

Sila Tandakan Kotak jika Alamat seperti di atas

Alamat Premis Utama

Poskod

Negeri

Daerah

No Telefon

No Faks

Maklumat Orang Yang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL)

Gelaran

Nama *

No Kad Pengenalan / Passport *

Jawatan

No Telefon

Email OBTL*

 

Status Keahlian OBTL

Lampiran : 
(1). * - Wajib untuk syarikat swasta sahaja
(2). ** - Wajib untuk syarikat swasta dan kerajaan
(3). Maks 2 MB setiap Lampiran
(4). Lampiran yang dibenarkan dalam format .png, .jpg, .gif, .tif, .pdf, .doc, .docx, .xls atau .xlsx

Sijil Pendaftaran Syarikat *

Borang 49 *

Surat Perlantikan OBTL