Pengguna Berdaftar
Login
Password
 Remember me
[ Pendaftaran Pengguna Baru ]   

 [ Lupa Katalaluan ] 

  

SISTEM PEPERIKSAAN
 

Sistem ini disediakan untuk membolehkan pekerja sinaran memohon untuk menduduki Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran, Peperiksaan Pengendali Ujian Kebocoran atau Peperiksaan Pengendali Reaktor.

 

 

Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran dijalankan dengan tujuan untuk melayakkan seoran pekerja sinaran untuk memohon pengiktirafan sebagai  Pegawai Perlindungan Sinaran, Penyelia, Tenaga Pengajar, Pengendali Perunding, dan Jurutunjuk Teknikal.

 

 

Untuk menyemak permohonan peperiksaan, kemaskini pembayaran yuran dan semakan keputusan peperiksaan

 

SISTEM PEKERJA SINARAN
Untuk Kemaskini Maklumat Pekerja Sinaran

ANNOUNCEMENTs BOX
Tiada Rekod

 

 
PAUTAN BERKAITAN

Sebarang pertanyaan lanjut sila email kepada exam@aelb.gov.my


Hakcipta 2006 Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB), MESTECC. Dibangunkan oleh AELB.