Carian Permohonan Jemputan Ceramah dan Cetak Invois sen_ceramah_luar_.aspx
MAKLUMAT PERMOHONAN PENCERAMAH OLEH AGENSI/SYARIKAT
AGENSI BERLESEN
 
ATAU AGENSI TIDAK BERLESEN
MAKLUMAT PEMOHONAN
 Jenis Agensi *
Nama Pemohon *
Alamat Agensi / Syarikat *
Negeri Agensi / Syarikat *  
Emel *  abc@asd.com
No telefon *  01922234444
 MAKLUMAT CERAMAH
Kod Ceramah *
+Kod Ceramah
Nota: Sekiranya PELANGGAN membatalkan permohonan ceramah kurang daripada 7 hari bekerja
dari tarikh ceramah yang dijadualkan, PELANGGAN bertanggungjawab untuk membayar jumlah kerugian
yang timbul akibat pembatalan tersebut kepada pihak LPTA.
 Sila tandakan * Bersetuju